Prinsjesdag 2018 en je hypotheek

Prinsjesdag 2018 en je hypotheek

Wat verandert er in 2019 voor je huis en hypotheek?

naar Alle hypotheekinformatie

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet de financiële plannen voor 2019 bekend gemaakt. Hoewel alles duurder wordt in 2019 (je boodschappen, energierekening en zorgpremie), kun je meer kopen omdat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat is mooi. Maar wat verandert er precies voor je koophuis en je hypotheek? Dat lees je hier. 

Prinsjesdag 2018 en hypotheek

Hogere NHG-grens

Als je een huis koopt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) sluit je als het ware een garantie af op je hypotheek. NHG helpt je als jij jouw hypotheek niet meer kunt betalen door bijvoorbeeld een scheiding of werkloosheid. Vanwege deze zekerheid betaal jij minder hypotheekrente aan de bank.

Waar de NHG-grens 2018 nog 265.000 euro is, is ie in 2019 290.000 euro. Je kunt in 2019 dus een duurdere woning kopen met NHG. Dat komt omdat de NHG-grens gekoppeld is aan de gemiddelde woningwaarde. Als de huizenprijzen stijgen, stijgt de NHG-grens ook. 

Minder inkomstenbelasting betalen

Een belangrijke verandering van Prinsjesdag 2018 is het aantal belastingschijven dat in 2019 van 4 naar 3 daalt. Hierdoor ga jij waarschijnlijk minder belasting betalen over een groot deel van je inkomen. Super! Alleen zorgt dat ook voor minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek, want die trek je af tegen een lager belastingtarief. Daardoor is het voordeel iets kleiner. 

Hypotheekrenteaftrek daalt

Ook wordt de hypotheekrente aftrek afgebouwd van 49,5 procent tot 49 procent. Dat geldt alleen als je meer verdient dan 68.507 euro per jaar. Anders blijft jouw aftrek in 2019 voor hypotheekrente, hypotheekadvies en taxatiekosten gewoon hetzelfde. Vanaf 2020 daalt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 3 procent, tot 37 procent in 2023.

Eigenwoningforfait daalt

Om de lagere hypotheekrenteaftrek te compenseren daalt ook je eigenwoningforfait volgens Prinsjesdag 2018. Dat is het percentage van de WOZ-waarde dat bij jouw belastbaar inkomen wordt opgeteld, als vergoeding voor jouw woning. In 2019 daalt het eigenwoningforfait van 0,7 procent naar 0,65 procent. Tot 2023 daalt het eigenwoningforfait jaarlijks met 0,05 procent tot 0,5 procent. Je betaalt de komende jaren dus steeds minder belasting over jouw woning. 

Wet Hillen wordt geleidelijk afgeschaft

Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar afgebouwd met 3 1/3 procent per jaar. De Wet Hillen zorgt ervoor dat jij niets hoeft bij te betalen als je eigenwoningforfait hoger is dan je hypotheekrenteaftrek. We leggen even uit hoe dat werkt.

Heb jij (bijna) geen hypotheekschuld meer? Dan kan het zijn dat het bedrag dat je betaalt aan eigenwoningforfait hoger is dan het bedrag dat je terugkrijgt aan hypotheekrenteaftrek. De Wet Hillen zorgt ervoor dat je dat verschil mag aftrekken en beide bedragen gelijk zijn, zodat je niets hoeft bij te betalen. Als de Wet Hillen langzaam wordt afgeschaft moet jij dus wél geld bijleggen voor je eigenwoningforfait. 

WOZ-waarde stijgt

De WOZ-waarde stijgt in 2019 met 7,5 tot 9,5 procent. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van jouw huis en heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen die je betaalt. Bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting en watersysteemheffing. Hoe hoger de WOZ-waarde van je woning, hoe meer belasting je betaalt.

Overgangsregeling belastingvrij schenken woning vervalt

Jouw ouders mogen je tot 100.800 euro belastingvrij schenken voor het kopen van je woning of aflossen van je hypotheek. Ook als jij al eerder een hoge schenking hebt ontvangen, bijvoorbeeld van 20.000 euro, mogen jouw ouders dat bedrag aanvullen tot 100.800 euro. In 2018 tenminste. Volgend jaar vervalt deze overgangsregeling belastingvrij schenken. Heb jij al eerder een hoge belastingvrije schenking ontvangen? Dan zul je in 2019 over de nieuwe schenking gewoon belasting moeten betalen.

Hogere energierekening

Ook over je energierekening ga je meer belasting betalen volgens Prinsjesdag 2018. De energiebelasting op gas, elektriciteit en Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt flink. En de belastingvermindering op energiebelasting daalt. Bij elkaar betaalt een gemiddeld gezin volgend jaar ruim 152 euro extra belasting via de energierekening.

Hogere hypotheek voor energiezuinig huis

Koop je een energiezuinig huis dan kun je een hogere hypotheek afsluiten. In 2018 mag je 25.000 euro meer lenen voor een woning met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of lager, zolang je een energieprestatiegarantie van minstens 10 jaar hebt. In 2019 is deze energieprestatiegarantie niet meer verplicht: zonder garantie mag je tot 20.000 euro extra lenen voor een energiezuinig huis. Dit bedrag mag je bovenop je maximale hypotheek lenen als je gezinsinkomen minstens 33.000 bruto per jaar is. 

Monumentenaftrek vervalt en wordt subsidie

Heb jij een rijksmonumentenpand? Dan mag je in 2018 nog een deel van de onderhoudskosten aftrekken van je belastbaar inkomen. Op Prinsjesdag 2018 is aangegeven dat dit verandert in 2019. De persoonsgebonden aftrek voor monumenten wordt volgend jaar vervangen door subsidie. Je kunt subsidie krijgen voor maximaal 35 procent van de kosten die je maakt voor het instandhouden van het pand. Zoals kosten voor timmerwerk, schilderwerk en stukadoorswerk. 

Hoger BTW-tarief

Tijdens Prinsjesdag 2018 is bekend gemaakt dat het lage BTW-tarief in 2019 wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Hierdoor ga jij voor veel dingen meer betalen. Voor je dagelijkse boodschappen. Maar ook voor onderhoud dat je laat uitvoeren aan je woning. Bijvoorbeeld voor schilderen, behangen en stukadoren. Een stijging van 3 procent is een fors verschil, want daardoor betaal je 1,5 keer zoveel belasting voor dergelijke goederen en diensten.

Prinsjesdag 2018: wat merk je ervan?

Oké, er zijn op Prinsjesdag 2018 dus een aantal belangrijke veranderingen besproken op het gebied van hypotheken en (woon)belastingen. Die zorgen er volgens de Miljoenennota voor dat 95 procent van de Nederlanders er op vooruit gaat. Maar wat betekenen al deze wijzigingen nu echt voor jouw portemonnee? Dat bereken je eenvoudig met de koopkrachtberekenaar 2019 van het Nibud.