Extra kosten nieuwbouw

Extra kosten nieuwbouw

Nieuwbouw huis kopen? Houd rekening met extra kosten.

Naar het Nieuwbouw Dossier

Kosten nieuwbouw huis kopen

Kies je voor nieuwbouw, dan ga je meer dan alleen de koopsom van je huis betalen. Je moet rekening houden met bijkomende kosten. Zo betaal je voor financieringskosten, rente tijdens de bouw en bouwrente. 

Als je een (nieuwbouw)huis koopt zijn er ook bepaalde extra verzekeringen en moet je jaarlijks onroerendezaakbelasting betalen. Koop je een appartement, dan heb je te maken met maandelijkse servicekosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van gezamenlijke ruimtes.

Eventuele extra kosten nieuwbouw

  • makelaarskosten: zo'n 2.400 euro
  • opleveringskeuring: zo'n 300 euro
  • taxatiekosten: zo'n 450 euro
  • bankgarantie: zo'n 350 euro
  • hypotheekadvieskosten: vanaf € 1.395

Nieuwbouw hypotheek berekenen

Ik heet en ik wil een .

Vragen? Bel

030 - 208 2010

Beste Leon & Judith,

Hierbij het resultaat van jullie hypotheekberekening:

Jullie hypotheek

€ 320.357

Netto per maand

€ 1.052

Ingebracht eigen geld

€ 7.500

Jullie kunnen een huis kopen van

€ 337.500

Max hypotheek op inkomen:
€ 320.357
Inkomen Leon
€ 36.760
Inkomen Judith
€ 30.450
Creditcard
€ 750
Studieschuld Judith
€ 8.000
Netto per maand:
€ 1.052
Rente 2,05%
€ 561
Aflossing
€ 639
Bruto maandlast
€ 1.200
Belastingteruggave
€ 149
Netto per maand
€ 1.052
Koopsom bestaande bouw
€ 337.500
Overdrachtsbelasting
€ 6.750
Verbouwen
€ 3.000
Aankoopmakelaar
€ 1.200
Bouwkundige keuring
€ 450
Taxatiekosten
€ 350
Advieskosten
€ 1.395
Bankgarantie
€ 350
Notaris
€ 1.100
Aflossing roodstand, leningen en kredieten
€ 750
Totaal te financieren
€ 352.845
Maximaal hypotheek inkomen
€ 320.357
Schenking
€ 25.000
Ingebracht eigen geld
€ 7.500
Saldo (overschot)
€ 12

Nieuwbouwwoning vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koop je meestal 'vrij op naam' (v.o.n.) . Dan zijn sommige van de bijkomende kosten al in de koopsom verwerkt, zoals de notariskosten en btw.  Je hoeft kortom geen 'kosten koper' te betalen zoals bij een bestaand huis: kosten voor de transportakte, overdrachtsbelasting en de notaris.

Nieuwbouw en verzekeringen

Bij de aankoop van een nieuwbouw woning verplicht de hypotheekverstrekker je vaak om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Het is verstandig om ook een woonlastenverzekering af te sluiten. Je kunt hier rekenen op enkele honderden euro's per verzekering.

Daarnaast moet je voor jouw nieuwbouw huis een opstal-/woonhuisverzekering afsluiten tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Ook wordt je inboedelverzekering vaak iets duurder zodra je groter gaat wonen. Bij een appartement is de opstalverzekering geregeld binnen de VvE. Deze wordt betaald uit maandelijkse servicekosten.

‘Voordat mijn man en ik de koopakte van ons nieuwbouwhuis tekenden hebben we met Jan-Hein alle kosten berekend. Daardoor wisten we zeker dat we het huis konden betalen.’

- Debbie

Bouwrente

Als je een nieuwbouwhuis koopt, betaal je bouwrente aan de aannemer van de woning. Bouwrente kan bestaan uit:

  • Financieringsvergoeding. Rente die je betaalt over de periode vóór jij de woning kocht, over de kosten die de bouwer tot op dat moment heeft betaald, bijvoorbeeld voor de grond en een deel van de bouwkosten. Deze rente kun je meefinancieren met je hypotheek en aftrekken van de belasting.
  • Uitstelrente. Rente die je betaalt over de periode ná het sluiten van de verkoop, maar voordat het huis echt van jou is. Je hebt dan nog geen hypotheek en kunt nog niet betalen. Omdat de koopsom vaststaat kun je die kosten niet meer optellen bij de koopsom en dus niet meefinancieren. Deze rentekosten kun je wel aftrekken van de belasting.

Rente tijdens de bouw

Je hebt een huis gekocht en de hypotheek is geregeld. Vanaf nu betaalt de hypotheekverstrekker de facturen van de aannemer. Je betaalt dus geen rente meer aan de aannemer, maar wel aan de hypotheekverstrekker. Meefinancieren in je hypotheek gaat nu echt niet meer lukken, maar de rente is wel aftrekbaar van de belasting.

Kosten nieuwbouw berekenen?

Bereken je hypotheek

Meerwerk

Het meerwerk aan de woning (lees hieronder meer), de aanleg van een tuin, erfafscheiding en bestrating kunnen (deels) worden meegefinancierd in de hypotheek en dus worden betaald vanuit het bouwdepot.

NHG kosten

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 265.000 euro. Sluit je een NHG-hypotheek af, dan leen je veilig. Je restschuld kan namelijk worden kwijtgescholden. Bovendien profiteer je van rentekorting.

Aan NHG zijn kosten verbonden, namelijk de borgtochtprovisie. In 2018 bedraagt dit 1% van je totale hypotheekbedrag. Wel kom je vanwege de NHG-zekerheid in aanmerking voor rentekorting op je hypotheek tot 0,6% per jaar. 

Erfpacht

Soms worden nieuwbouwhuizen op erfpachtgrond gebouwd. Zo heeft Amsterdam sinds een paar jaar eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Deze grond 'huur' je als koper van de grondeigenaar, vaak de gemeente. Hoe de erfpacht is geregeld voor jouw nieuwbouw woning, hangt af van jouw nieuwbouw project. De kosten voor erfpacht kunnen honderden of duizenden euro's per jaar zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als huiseigenaar betaal je jaarlijks Onroerendezaakbelasting aan de gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van je woning. Deze wordt jaarlijks bepaald door de gemeente. In gemeente Utrecht is het bijvoorbeeld 0,1% van de WOZ-waarde.

Nieuwbouw kosten

Nieuwbouw appartement

Als je een appartement koopt, heb je te maken met maandelijks servicekosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van gezamenlijke ruimtes en de kosten voor de VvE.

Gevolgen voor je belastingaangifte

De aankoop van een nieuwbouw huis, heeft gevolgen voor je inkomstenbelasting. Als huisbezitter moet je jaarlijks een bedrag bij je inkomen optellen, namelijk het eigenwoningforfait. Meestal staat daar een fiscaal voordeel tegenover, omdat de hypotheekrente en bepaalde kosten aftrekbaar zijn. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.