Extra kosten nieuwbouw

Extra kosten nieuwbouw

Nieuwbouw huis kopen? Houd rekening met de extra kosten.

Naar 'alles over hypotheken'

Kies je voor nieuwbouw, dan ga je meer dan alleen de koopsom van je huis betalen. Je moet rekening houden met bijkomende kosten. Zo betaal je voor financieringskosten, rente tijdens de bouw en bouwrente. Welke kosten je nog meer hebt en om hoeveel geld het gaat, lees je in dit blog. 

Hypotheekadviseur Utrecht.jpg

Eventuele extra kosten nieuwbouw

  • makelaarskosten: zo'n 2.500 tot 3.500 euro
  • opleveringskeuring: zo'n 300 tot 500 euro
  • taxatiekosten: zo'n 500 euro
  • bankgarantie: meestal 1% van het bedrag van de bankgarantie
  • hypotheekadvies kosten: bij Hanno heb je al een hypotheek vanaf 1.695 euro

Overige bijkomende kosten bij nieuwbouw

Als je een (nieuwbouw)huis koopt zijn er ook bepaalde extra verzekeringen en moet je jaarlijks onroerendezaakbelasting betalen. Koop je een appartement, dan heb je te maken met maandelijkse servicekosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van gezamenlijke ruimtes.

Nieuwbouwwoning vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koop je meestal 'vrij op naam' (v.o.n.) . Dan zijn sommige van de bijkomende kosten al in de koopsom verwerkt, zoals de notariskosten en btw.  Je hoeft kortom geen 'kosten koper' te betalen zoals bij een bestaand huis: kosten voor de transportakte, overdrachtsbelasting en de notaris.

Nieuwbouw en verzekeringen

Bij de aankoop van een nieuwbouw woning verplicht de hypotheekverstrekker je vaak om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Het is verstandig om ook een woonlastenverzekering af te sluiten. Je kunt hier rekenen op enkele honderden euro's per verzekering.

Daarnaast moet je voor jouw nieuwbouw huis een opstal-/woonhuisverzekering afsluiten tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Ook wordt je inboedelverzekering vaak iets duurder zodra je groter gaat wonen. Bij een appartement is de opstalverzekering geregeld binnen de VvE. Deze wordt betaald uit maandelijkse servicekosten.

Bouwrente

Als je een nieuwbouwhuis koopt, betaal je bouwrente aan de aannemer van de woning. Bouwrente kan bestaan uit:

Rente tijdens de bouw

Je hebt een huis gekocht en de hypotheek is geregeld. Vanaf nu betaalt de hypotheekverstrekker de facturen van de aannemer. Je betaalt dus geen rente meer aan de aannemer, maar wel aan de hypotheekverstrekker. Meefinancieren in je hypotheek gaat nu echt niet meer lukken, maar de rente is wel aftrekbaar van de belasting.

Meerwerk

Het meerwerk aan de woning (lees hieronder meer), de aanleg van een tuin, erfafscheiding en bestrating kunnen (deels) worden meegefinancierd in de hypotheek en dus worden betaald vanuit het bouwdepot.

NHG kosten

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken. In 2023 ligt de NHG grens op 405.000 euro. Sluit je een NHG-hypotheek af, dan leen je veilig. Je restschuld kan namelijk worden kwijtgescholden. Bovendien profiteer je van rentekorting: met een NHG-hypotheek krijg je tot 0,5% korting op je hypotheekrente.

Aan NHG zijn kosten verbonden, namelijk de borgtochtprovisie. In 2023 bedraagt deze provisie 0,6% van je totale hypotheekbedrag.

Erfpacht

Soms worden nieuwbouwhuizen op erfpachtgrond gebouwd. Zo heeft Amsterdam sinds een paar jaar eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Deze grond 'huur' je als koper van de grondeigenaar, vaak de gemeente. Hoe de erfpacht is geregeld voor jouw nieuwbouw woning, hangt af van jouw nieuwbouw project. De kosten voor erfpacht kunnen honderden of duizenden euro's per jaar zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als huiseigenaar betaal je jaarlijks Onroerendezaakbelasting aan de gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van je woning. Deze wordt jaarlijks bepaald door de gemeente. In gemeente Utrecht is het bijvoorbeeld 0,1% van de WOZ-waarde.

Nieuwbouw appartement

Als je een appartement koopt, heb je te maken met maandelijks servicekosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van gezamenlijke ruimtes en de kosten voor de VvE.

Gevolgen voor je belastingaangifte

De aankoop van een nieuwbouw huis, heeft gevolgen voor je inkomstenbelasting. Als huisbezitter moet je jaarlijks een bedrag bij je inkomen optellen, namelijk het eigenwoningforfait. Meestal staat daar een fiscaal voordeel tegenover, omdat de hypotheekrente en bepaalde kosten aftrekbaar zijn. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.