Bouwrente en hypotheek bij nieuwbouw

Wat zijn de verschillen tussen bouwrente, rente tijdens de bouw en bouwdepot rente?

Naar 'alles over hypotheken'

Als je een nieuwbouwwoning koopt krijg je te maken met bouwrente, renteverlies tijdens de bouw en rente over het bouwdepot. Deze termen lijken sterk op elkaar en worden bovendien nog al eens door elkaar gehaald. Best verwarrend allemaal, al die soorten bouwrente.

Welke rente bij nieuwbouw is aftrekbaar van de belasting en wat mag je meefinancieren in je hypotheek? Hieronder een bondig overzicht. Heb je vragen over bouwrente, rente tijdens de bouw of rentevergoeding over je bouwdepot, laat het even weten. Onze hypotheekadviseurs kunnen je alles vertellen over de verschillende rentes bij nieuwbouw.

Hypotheek binnen een week

Welke soorten nieuwbouw 'rentes' zijn er?

  1. Bouwrente: voordat je koopt: rente over de kosten die de aannemer heeft gemaakt sinds hij is begonnen met bouwen. 
  2. Bouwrente: nadat je hebt gekocht: rente over onbetaalde rekeningen van kosten die de aannemer heeft gemaakt. 
  3. Rente tijdens de bouw: rente die je betaalt aan de geldverstrekker. Die betaalt nu namelijk de facturen van de aannemer.
  4. Bouwdepot rentevergoeding: rente die je ontvangt van de geldverstrekker over je bouwdepot.

Bouwrente 1: vóórdat jij koopt

Als je een nieuwbouwhuis koopt terwijl de aannemer al gestart is met bouwen, betaal je bouwrente. Dit is de rente voor de kosten die de aannemer tot op dat moment heeft betaald, bijvoorbeeld voor de grond en een deel van de bouwkosten. Deze rentekosten tel je op bij de koopsom van de woning zodat je die kunt meefinancieren in je hypotheek. Alle hypotheekrente is dan aftrekbaar van de belasting.

Bouwrente 2: nadat je hebt gekocht

Jij hebt een nieuwbouwwoning gekocht en de aannemer is aan het bouwen. Hij maakt dus kosten, maar jij hebt nog geen hypotheek en kunt dus nog niet betalen. Daarom rekent de aannemer rente over de nog onbetaalde rekeningen. Omdat de koopsom vaststaat kun je die kosten niet meer optellen bij de koopsom en dus niet meefinancieren. Deze rentekosten kun je wel aftrekken van de belasting.

Doordat de aannemer vaak een hogere rente rekent dan je nu betaalt voor een hypotheek is het gunstig deze periode zo kort mogelijk te houden. Dit kan door bij Hanno al voordat je koopt je voor te bereiden op je hypotheek. Hierdoor kun je na de definitieve koop snel je hypotheek rondmaken. Vraag daarom nu alvast de Hanno HypotheekBelofte aan.

Rente tijdens de bouw: zodra je hypotheek geregeld is

Je hebt een huis gekocht en de hypotheek is geregeld. Vanaf nu betaalt de hypotheekverstrekker de facturen van de aannemer. Je betaalt dus geen rente meer aan de aannemer, maar wel aan de hypotheekverstrekker. Meefinancieren in je hypotheek gaat nu echt niet meer lukken, maar de rente is wel aftrekbaar van de belasting.

Let op: je hebt nu dus waarschijnlijk dubbele lasten, namelijk de huur of hypotheek van je bestaande woning én de hypotheeklasten van je nieuwe woning. Een adviseur van Hanno zal dit vooraf signaleren en samen met je bespreken hoe je hiermee om kunt gaan. 

Bouwdepot rentevergoeding: als het huis nog niet is opgeleverd

Als je een nieuwbouwhuis koopt sluit je meestal een hypotheek voor de gehele koopsom. Je betaalt de aannemer echter in verschillende termijnen. De hypotheekverstrekker reserveert echter wel in een keer het hele hypotheekbedrag. Daarover betaal je de volledige maandlasten. 

Het deel van het hypotheekbedrag dat je nog niet nodig hebt komt in een zogenaamd bouwdepot. Dit is een soort tijdelijke spaarrekening, waarover je van de verstrekker weer rente vergoed krijgt. Het rentepercentage is meestal gelijk of iets lager dan de de hypotheek rente die je betaalt. Deze ontvangen rente mag je uiteraard niet aftrekken van de belasting. Integendeel: die wordt eerst verrekend met de af te trekken rente.

Advies over jouw nieuwbouw hypotheek

Oké, hopelijk begrijp je nu beter hoe het zit met alle verschillende nieuwbouw rentes. Kom je er toch niet helemaal uit of heb je een andere vraag over nieuwbouw hypotheken. Vraag het onze hypotheekadviseurs. Ze helpen je graag verder.