Bouwrente en hypotheek bij nieuwbouw

Bouwrente en hypotheek bij nieuwbouw

Bouwrente, rente tijdens de bouw en bouwdepot rente: zoek de verschilllen

Naar het Nieuwbouw Dossier

Bouwrente en hypotheek bij nieuwbouw

Als je een nieuwbouwwoning koopt krijg je te maken met bouwrente, renteverlies tijdens de bouw en rente over het bouwdepot. Deze termen lijken sterk op elkaar en worden bovendien nog al eens door elkaar gehaald. Best verwarrend allemaal, al die soorten bouwrente.

Welke rente bij nieuwbouw is aftrekbaar van de belasting en wat mag je meefinancieren in je hypotheek? Hieronder een bondig overzicht. Heb je vragen over bouwrente, rente tijdens de bouw of rentevergoeding over je bouwdepot, laat het even weten. Onze hypotheekadviseurs kunnen je alles vertellen over de verschillende rentes bij nieuwbouw.

Bouwrente 1: vóórdat jij koopt

Als je een nieuwbouwhuis koopt terwijl de aannemer al gestart is met bouwen, betaal je bouwrente. Dit is de rente voor de kosten die de aannemer tot op dat moment heeft betaald, bijvoorbeeld voor de grond en een deel van de bouwkosten. Deze rentekosten tel je op bij de koopsom van de woning zodat je die kunt meefinancieren in je hypotheek. Alle hypotheekrente is dan aftrekbaar van de belasting.

Nieuwbouw en rentes

Bouwrente voordat je koopt

  • Rente over de kosten die de aannemer heeft gemaakt sinds hij is begonnen met bouwen. 

Bouwrente nadat je hebt gekocht

  • Rente over onbetaalde rekeningen van kosten die de aannemer heeft gemaakt. 

Rente tijdens de bouw

  • Rente die je betaalt aan de geldverstrekker. Die betaalt nu namelijk de facturen van de aannemer.

Bouwdepot rentevergoeding

  • Rente die je ontvangt van de geldverstrekker over je bouwdepot.

Nieuwbouw hypotheek berekenen

Ik heet en ik wil een .

Vragen? Bel

030 - 208 2010

Beste Leon & Judith,

Hierbij het resultaat van jullie hypotheekberekening:

Jullie hypotheek

€ 320.357

Netto per maand

€ 1.052

Ingebracht eigen geld

€ 7.500

Jullie kunnen een huis kopen van

€ 337.500

Max hypotheek op inkomen:
€ 320.357
Inkomen Leon
€ 36.760
Inkomen Judith
€ 30.450
Creditcard
€ 750
Studieschuld Judith
€ 8.000
Netto per maand:
€ 1.052
Rente 2,05%
€ 561
Aflossing
€ 639
Bruto maandlast
€ 1.200
Belastingteruggave
€ 149
Netto per maand
€ 1.052
Koopsom bestaande bouw
€ 337.500
Overdrachtsbelasting
€ 6.750
Verbouwen
€ 3.000
Aankoopmakelaar
€ 1.200
Bouwkundige keuring
€ 450
Taxatiekosten
€ 350
Advieskosten
€ 1.395
Bankgarantie
€ 350
Notaris
€ 1.100
Aflossing roodstand, leningen en kredieten
€ 750
Totaal te financieren
€ 352.845
Maximaal hypotheek inkomen
€ 320.357
Schenking
€ 25.000
Ingebracht eigen geld
€ 7.500
Saldo (overschot)
€ 12

Bouwrente 2: nadat je hebt gekocht

Jij hebt een nieuwbouwwoning gekocht en de aannemer is aan het bouwen. Hij maakt dus kosten, maar jij hebt nog geen hypotheek en kunt dus nog niet betalen. Daarom rekent de aannemer rente over de nog onbetaalde rekeningen. Omdat de koopsom vaststaat kun je die kosten niet meer optellen bij de koopsom en dus niet meefinancieren. Deze rentekosten kun je wel aftrekken van de belasting.

Doordat de aannemer vaak een hogere rente rekent dan je nu betaalt voor een hypotheek is het gunstig deze periode zo kort mogelijk te houden. Dit kan door bij Hanno al voordat je koopt je voor te bereiden op je hypotheek. Hierdoor kun je na de definitieve koop snel je hypotheek rondmaken. Vraag daarom nu alvast de Hanno HypotheekBelofte aan.

Rente tijdens de bouw: zodra je hypotheek geregeld is

Je hebt een huis gekocht en de hypotheek is geregeld. Vanaf nu betaalt de hypotheekverstrekker de facturen van de aannemer. Je betaalt dus geen rente meer aan de aannemer, maar wel aan de hypotheekverstrekker. Meefinancieren in je hypotheek gaat nu echt niet meer lukken, maar de rente is wel aftrekbaar van de belasting.

Let op: je hebt nu dus waarschijnlijk dubbele lasten, namelijk de huur of hypotheek van je bestaande woning én de hypotheeklasten van je nieuwe woning. Een adviseur van Hanno zal dit vooraf signaleren en samen met je bespreken hoe je hiermee om kunt gaan. 

Meer info over bouwrente(s) bij nieuwbouw?

Vraag het onze hypotheekadviseurs

Bouwdepot rentevergoeding: als het huis nog niet is opgeleverd

Als je een nieuwbouwhuis koopt sluit je meestal een hypotheek voor de gehele koopsom. Je betaalt de aannemer echter in verschillende termijnen. De hypotheekverstrekker reserveert echter wel in een keer het hele hypotheekbedrag. Daarover betaal je de volledige maandlasten. Het deel van het hypotheekbedrag dat je nog niet nodig hebt komt in een zogenaamd bouwdepot. Dit is een soort tijdelijke spaarrekening, waarover je van de verstrekker weer rente vergoed krijgt. Het rentepercentage is meestal gelijk of iets lager dan de de hypotheek rente die je betaalt. Deze ontvangen rente mag je uiteraard niet aftrekken van de belasting. Integendeel: die wordt eerst verrekend met de af te trekken rente.