Schenking eigen woning 2022 & afschaffing jubelton

Schenking eigen woning 2022 & afschaffing jubelton

Naar 'alles over hypotheken'

Over geld dat je ontvangt voor het kopen van je eigen woning, financieren van een verbouwing of aflossen van je hypotheek hoef je momenteel geen belasting te betalen. Deze belastingvrije schenking voor een koopwoning wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Het kabinet gaat deze jubelton afschaffen: per 1 januari 2023 gaat het bedrag fors omlaag en in 2024 verdwijnt ie helemaal. Hoe hoog is de belastingvrije hypotheek schenking voor je eigen woning in 2022 en hoe profiteer je zo lang mogelijk van deze jubelton, ook als je pas in 2023 of 2024 een huis wilt kopen of verbouwen? Dat lees je in dit artikel.

Schenking eigen woning afschaffing jubelton

Hoogte belastingvrije schenking eigen woning 2022

In 2022 mag iedereen - en dus niet alleen je ouders - jou een belastingvrije schenking voor je woning doen. In 2022 is het bedrag voor deze schenking voor een huis maar liefst € 106.671.

Regels voor de schenking woning

Je komt in aanmerking voor een belastingvrije schenking voor een eigen woning in 2022 bij:

  • aankoop van een eigen huis waar je zelf gaat wonen.
  • onderhoud aan of verbouwing van een eigen koopwoning.
  • aflossing van de hypotheek van het eigen huis.
  • aflossing van de restschuld van een verkocht eigen koophuis.
  • afkoop van erfpacht van het eigen huis.

Voorwaarden belastingvrije schenking hypotheek 2022

  • Je hoeft over een schenking voor je eigen woning geen belasting te betalen als je tussen de 18 en 40 jaar bent.
  • Heb je een partner: ben je getrouwd, heb je een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Slechts één van jullie hoeft tussen de 18 en 40 jaar zijn. Tevens tellen jij en je partner bij het ontvangen van de schenking als één persoon.
  • De schenking mag je van elke willekeurige persoon ontvangen. De jubelton hoeft dus niet per se van je ouders te komen.
  • Je mag van meerdere mensen een belastingvrije schenking eigen huis ontvangen.
  • Let erop dat (groot)ouders als één persoon tellen, ook als ze gescheiden zijn. Jij mag dus van je vader en moeder bij elkaar in 2022 maximaal € 106.671 ontvangen als schenking voor je woning.

Verlaging belastingvrije schenking 2023 en afschaffing jubelton 2024

De belastingvrije schenking eigen woning, ook wel de 'jubelton' genoemd, die in 2022 nog boven de ton uitkomt, wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd en in 2024 zelfs helemaal afgeschaft. In 2023 mag jij een maximale belastingvrije schenking voor een huis van € 27.231 ontvangen. Dat heeft het kabinet besloten om de ongelijkheid tussen starters op de woningmarkt met en zonder rijke ouders aan te pakken. Ook wordt gezegd dat de jubelton de huizenprijzen opdrijft.

Profiteren van belastingvrije schenking in 2023 of 2024

Zolang de belastingvrije schenking voor een eigen woning nog bestaat, kun je daar net zo goed van profiteren! Willen jouw ouders of familieleden jou een jubelton (of ander mooi bedrag) schenken voor je huis, maar ben je niet van plan om dit jaar een woning te kopen of te verbouwen? Een belastingvrije schenking die je ontvangt in 2022 mag je tot en met 2024 gebruiken. Als je de schenking voor de aankoop van een huis alvast ontvangt in 2022, hoef jij dus geen belasting te betalen over dit bedrag voor de aankoop van een woning in 2023 of 2024.

Vraag over schenking eigen woning 2022 of het afschaffen van de jubelton?

Heb je een vraag over de belastingvrije schenking voor je eigen woning in 2022 of het afschaffen van de jubelton? Onze hypotheekadviseurs helpen je graag. Neem snel contact op via de klantenservice.