Blog

Bouwrente in 2023
nieuwbouw maarssen
Bouwrente is een term die in de financiële wereld wordt gebruikt en verwijst naar de rente die wordt betaald over een lening die is verkregen voor de bouw van een huis of gebouw. Het is een soort van bouwfinanciering die mensen kunnen gebruiken om het kostbare proces van het bouwen van een huis te financieren.


Bouwrente door de jaren heen

In Nederland zijn in de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd op het gebied van bouwrente. Een belangrijke verandering is de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt in 2016, die ertoe heeft geleid dat de overheid zich meer ging richten op het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor is er ook aandacht gekomen voor de verhoging van de hypotheekrenteaftrek, die de mogelijkheid biedt om de rentekosten van een hypotheek fiscaal aftrekbaar te maken.

Deze verhoging van de hypotheekrenteaftrek heeft er in Nederland toe geleid dat steeds meer mensen een bouwrente hebben afgesloten, aangezien zij door de fiscale voordelen een lagere netto maandlast hebben. Hierdoor is de bouwrente in Nederland in de afgelopen jaren een steeds populairdere manier geworden om het bouwen van een huis te financieren.

Een andere verandering die in Nederland is doorgevoerd op het gebied van bouwrente, is de invoering van nieuwe wetgeving die het makkelijker moet maken om bouwrente te verkrijgen. Dit heeft geleid tot meer concurrentie op de markt, waardoor de rentetarieven voor bouwleningen zijn verlaagd en er meer keuze is voor consumenten. In het kort, in Nederland zijn de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd op het gebied van bouwrente, waaronder de verhoging van de hypotheekrenteaftrek en de invoering van nieuwe wetgeving, die hebben bijgedragen aan de groei van de populariteit van bouwrente en de verlaging van de rentetarieven voor bouwleningen.


Welke soorten nieuwbouw 'rentes' zijn er?

  1. Bouwrente: voordat je koopt: rente over de kosten die de aannemer heeft gemaakt sinds hij is begonnen met bouwen. 
  2. Bouwrente: nadat je hebt gekocht: rente over onbetaalde rekeningen van kosten die de aannemer heeft gemaakt. 
  3. Rente tijdens de bouw: rente die je betaalt aan de geldverstrekker. Die betaalt nu namelijk de facturen van de aannemer.
  4. Bouwdepot rentevergoeding: rente die je ontvangt van de geldverstrekker over je bouwdepot.

Meer informatie over nieuwbouw hypotheek en bouwrentes


Hoe werkt bouwrente?

Bouwrente werkt op dezelfde manier als een gewone lening. Een persoon neemt een lening op bij een bank of andere financiële instelling en betaalt vervolgens regelmatig aflossingen en rente terug. Het verschil met een gewone lening is dat de lening specifiek is bedoeld voor de bouw van een huis en de aflossingen en rente worden berekend op basis van de bouwkosten.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het nemen van bouwrente. Ten eerste kunnen mensen hun bouwproject financieren zonder dat ze hiervoor hun spaargeld hoeven aan te spreken. Bovendien biedt bouwrente de mogelijkheid om de lening op te splitsen in verschillende fasen, afhankelijk van de voortgang van de bouw. Hierdoor kunnen mensen de lening en de rente aanpassen aan de huidige financiële situatie.

In het algemeen is bouwrente een nuttige manier om het bouwen van een huis te financieren. Het biedt mensen de mogelijkheid om hun bouwproject te realiseren zonder dat ze hiervoor hun spaargeld hoeven aan te spreken en de lening kan worden aangepast aan de voortgang van de bouw. Toch is het belangrijk om te overwegen of de hogere rente en de kans op stijgende bouwkosten het waard zijn voordat men besluit om een bouwlening af te sluiten.

Zoals elke vorm van financiering, zijn er ook nadelen verbonden aan bouwrente. De rente op bouwleningen is vaak hoger dan die op reguliere leningen, waardoor de maandelijkse aflossingen en rente hoger kunnen uitvallen. Bovendien is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de bouwkosten soms kunnen oplopen, waardoor de lening uiteindelijk meer zal kosten dan gepland.

In Utrecht zijn er veel nieuwbouwprojecten waar de bouwrente van toepassing is. We hebben de nieuwbouw projecten in Utrecht en omstreken op een rijtje gezet:


Contact met Hanno

Wil jij advies over de nieuwbouw markt of het financieren van een nieuwbouw huis? Neem contact op met de hypotheekadviseurs van Hanno. Wij helpen je hier graag mee.