Blog

Nieuwbouw projecten en Inflatie - Wat te verwachten in 2023?
Nieuwbouw projecten
De stijgende inflatie kan een negatieve invloed hebben op de huizenmarkt. Als de inflatie stijgt, stijgen ook de prijzen van goederen en diensten, waaronder de kosten van de bouwmaterialen, arbeid en energie die nodig zijn om huizen te bouwen. Deze stijgende kosten kunnen leiden tot hogere verkoopprijzen voor nieuwe huizen en kunnen ook leiden tot hogere kosten voor renovaties en reparaties van bestaande woningen.


Daarnaast kan de stijgende inflatie ook de rentetarieven beïnvloeden, die een belangrijke rol spelen bij de financiering van woningen. Als de inflatie stijgt, kan dit leiden tot hogere rentetarieven, waardoor hypotheken duurder worden en de maandelijkse betalingen voor huizenkopers toenemen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de vraag naar woningen en kan leiden tot lagere huizenprijzen. Bovendien kan de stijgende inflatie ook leiden tot een afname van de waarde van de dollar, wat kan leiden tot hogere grondstofprijzen en invoerkosten voor bouwmaterialen en andere goederen die nodig zijn voor de bouw van woningen. Dit kan op zijn beurt leiden tot hogere kosten voor bouwers en ontwikkelaars, waardoor ze minder geneigd zijn om nieuwe woningen te bouwen.

Klik hier voor een overzicht van de huidige hypotheekrentes.


Nog steeds sprake van een Woningtekort in Nederland

In veel steden is er momenteel sprake van een woningtekort, wat betekent dat er niet genoeg beschikbare woningen zijn om aan de vraag te voldoen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals beperkte ruimte om nieuwe woningen te bouwen, strenge bouwvoorschriften en hoge bouwkosten. Het tekort aan betaalbare woningen in steden kan leiden tot hoge huurprijzen en huizenprijzen, wat het voor veel mensen moeilijk maakt om een woning te vinden die ze zich kunnen veroorloven.

Het woningtekort kan ook andere gevolgen hebben, zoals overbevolking in bestaande woningen en een toename van dakloosheid. Het kan ook leiden tot langere wachttijden voor huur- en koopwoningen en kan mensen dwingen om verder weg te wonen van hun werk of andere voorzieningen. Dit kan op zijn beurt leiden tot meer verkeer en congestie op de wegen en kan bijdragen aan problemen zoals luchtvervuiling en klimaatverandering.

Om het woningtekort aan te pakken, moeten steden en gemeenten vaak nieuwe strategieën ontwikkelen om het bouwen van nieuwe woningen te stimuleren. Dit kan onder meer het verlagen van bouwvoorschriften, het bieden van financiële prikkels aan bouwers en ontwikkelaars en het beschikbaar stellen van grond voor woningbouw omvatten. Daarnaast moeten beleidsmakers ook rekening houden met de behoeften van verschillende bevolkingsgroepen, zoals alleenstaanden, gezinnen en ouderen, om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor iedereen die ze nodig heeft.


Inflatie en de rente verhogingen van de centrale banken

De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de eurozone en heeft invloed op de rentetarieven in de regio. Wanneer de ECB besluit de rentetarieven te verhogen, kan dit invloed hebben op de economie en de huizenmarkt. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Een verhoging van de rentetarieven kan bijvoorbeeld leiden tot hogere hypotheekrentes, waardoor het voor veel mensen duurder wordt om een woning te kopen of te financieren. Dit kan op zijn beurt leiden tot een afname van de vraag naar huizen en kan leiden tot lagere huizenprijzen. Ook kan het leiden tot hogere kosten voor het financieren van bestaande hypotheken, waardoor mensen mogelijk hun maandelijkse betalingen niet meer kunnen veroorloven en in de problemen komen.

Daarnaast kan een verhoging van de rentetarieven ook invloed hebben op de economische groei en de werkgelegenheid in de regio. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hogere kosten voor bedrijfsleningen, waardoor bedrijven mogelijk minder investeren en groeien. Dit kan op zijn beurt leiden tot een afname van de werkgelegenheid en een algehele vertraging van de economie. Het is daarom belangrijk voor huizenkopers, huiseigenaren en bedrijven om op de hoogte te blijven van de beslissingen van de ECB met betrekking tot de rentetarieven en om zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen voor hun financiën en de economie als geheel.

De ECB heeft onlangs aangekondigd door te gaan met verdere verhoging van de rente. Waar de FED in de Verenigde Staten al begonnen is het met het afbouwen van de rente verhogingen, wachten we in Europa nog op de start hiervan. De verwachting is dat er binnen een half jaar wellicht mogelijk zou kunnen zijn, mits de inflatie verder daalt. Dit zou gunstig weer zijn voor de huizenmarkt en de bouw van nieuwbouw projecten. 


Lopende Nieuwbouw projecten in Utrecht en omstreken

In Utrecht zijn er veel nieuwbouwprojecten waar je uit kunt kiezen en het is belangrijk om zorgvuldig te kiezen welk project het beste bij je past. Het is daarom aan te raden om eerst goed te informeren en te vergelijken voordat je een aankoop doet. Als je iets zoekt buiten de stad, kijk dan eens op onze nieuwbouw pagina’s in regio Utrecht en omstreken:


Contact met Hanno

Wil jij advies over de nieuwbouw markt of het financieren van een nieuwbouw huis? Neem contact op met de hypotheekadviseurs van Hanno. Wij helpen je hier graag mee.